Boek in opmaak, voorproefje van de inhoud

Handboek Dierenwelzijn-Feiten boven Tafel
Dit boek zal openheid geven over dierenmishandeling in Nederland. Hoe nertsen
worden gehouden in krappe draadkooien. Hoe wij jaarlijks honderdduizenden dieren
opofferen voor proeven. Het derde deel van het boek gaat over hoe het werkelijk
zit in de vee-industrie, op transport en hoe dieren geslacht worden. De mantel der
liefde, die over deze groep dieren is geworpen, zal stap voor stap verwijderd worden.

Opzet is uit te dragen wat de waarheid is met als doelstelling dat wij mensen
ons bewust worden van het leed in de intensieve veehouderij, tijdens diertransporten
en in de slachthuizen. Pas wanneer wij weten hoe het precies zit kunnen we keuzes
maken. De keuze hieraan niet langer mee te werken door ons consumeergedrag te
veranderen. Allemaal zijn we onbewust meegezogen in de waanzinnige blindheid
van economische belangen: overproductie van vlees voor goede handelsbetrekkingen
vertaald in geld, veel geld. We zijn allemaal slachtoffer geworden van een losgeslagen
maatschappelijke motor die ons belet hierover zelf na te denken. Dat is een onderdeel
van wat dit wil boek bereiken: ogen openen en de mens zelf weer laten kiezen en
daarmee dieren een stem geven.

Verder is het een heel handig boek als je zoekt naar feiten en cijfers over bijvoorbeeld
hoeveel huisdieren er in Nederland leven. Of hoe de wetten precies in elkaar
steken. Wat onze politieke partijen voor ogen hebben op gebied van dierenzorg en
welke organisaties zich inzetten voor dieren en op welke manier.
Nancy de Heer, auteur.

Bestel bij bol.com via deze banner en 10% van de opbrengst gaat naar stichting Stem voor Dieren!