Oproep: hulp bij wetenschappelijk rapport voor minister LNV

 

 

 

 

Beste connecties, wij zijn op zoek naar een deskundig iemand die voor ons een eerste onderzoek kan doen naar de huidige huisvesting van vier soorten dieren in de intensieve veehouderij. Wij denken aan een stagestudent uit de sector duurzame landbouw of anderszins agrarische sector. Of juist een afgestudeerde medewerker van de Wageningen universiteit of de Faculteit diergeneeskunde Utrecht. Ook een bureau dat gespecialiseerd is in het onderwerp: stand van zaken van huisvesting en dierenwelzijn in de huidige veehouderij, zou een mogelijkheid zijn.

Het onderzoek moet zich richten op huisvesting en leefomstandigheden van varken, koe, kip en konijn in de intensieve veehouderij. De bedoeling een objectief rapport te verkrijgen dat eind oktober van dit jaar naar minister Staghouwer gaat en dat een aanvulling is op het rapport van de Raad voor Dieraangelegenheden (RDA) ‘Dierwaardige veehouderij’. Op tijd kunnen starten is dus van groot belang. Vanuit de stichting zal een duidelijke lijn aangegeven worden die blijkt uit een Term of Reference, waaraan de opdracht dient te voldoen. https://www.stemvoordieren.nl/oproep-rapport-voor-minister-lnv/

Graag ontvangen wij aanmeldingen met offertes, of de hoogte van de toe te kennen studentenvergoeding op het onderstaande mailadres.

Een diervriendelijke groet van Nancy de Heer

www.stemvoordieren.nl
info@stemvoordieren.nl

Kerst 2023