Rapport voor de minister

 

Begin van dit jaar hebben de Eerste en Tweede Kamer een handtekening gezet onder de fundamentele veranderingen binnen de intensieve veehouderij: overgang naar een Dierwaardige Veehouderij. Dat is natuurlijk een fantastische stap. Maar wat is een dierwaardige veehouderij precies? De RDA heeft een rapport geschreven waarin de ideale situatie globaal beschreven staat. Minister Staghouwer heeft het rapport ontvangen en dit zal als leidraad worden gebruikt om de open norm in de Wet dieren in te vullen. Samen met de Dierencoalitie en Vakbond voor Dieren werkt Stem voor Dieren aan een aanvullend rapport voor de minister. In het rapport zal uiteengezet worden wat er in de praktijk verstaan wordt onder een Dierwaardige Veehouderij. Aan de hand van voorbeelden en fotomateriaal zal de situatie geschets worden waarin dieren zich veilig en beschermd zullen voelen en waarbinnen zij zich op natuurlijke wijze kunnen gedragen.

De impact voor de boeren zal groot zijn maar gezien de stikstof-affaire, het mestoverschot, dierziekten, zoönosen en het zeer ernstige dierenleed dat er heerst in stallen, op transporten en in de slachthuizen, kan verandering sowieso niet uitblijven. Voor het rapport hebben wij de WUR en de universiteit Utrecht ingeschakeld voor een wetenschappelijke onderbouwing. Begin november zullen we het rapport persoonlijk overhandigen aan de minister. Deze, samen met het rapport van de RDA, zullen de eerste stap zijn naar het einde van de mishandeling van onze landbouwdieren.

Bestel bij bol.com via deze banner en 10% van de opbrengst gaat naar stichting Stem voor Dieren!