Missie/visie

Missie van de stichting
Stichting Stem voor Dieren zet zich in voor een beter dierenwelzijn. Dit gebeurt door het in kaart brengen en vervaardigen van informatiepakketten over dierenwelzijn en dierenleed. Leesboeken over het onderwerp vormen de leidraad en worden geschreven door auteur Nancy de Heer

Voor kinderen vanaf ongeveer negen jaar ontwikkelen wij een project over het leven van de dieren in de intensieve veehouderij, op diertransporten en in slachterijen. De doelstelling is dat kinderen zich bewust worden van het feit zij als individu en consument, invloed hebben op hoe het leven er voor deze dieren in de toekomst uit gaat zien. Wat zij als consument kunnen betekenen voor deze dieren die de afgelopen decennia meer en meer de dupe zijn geworden van deze doorgedraaide economische uitwas.

Landbouwdieren leven een troosteloos bestaan in overvolle stallen, worden op onacceptabele wijze getransporteerd naar verre landen en lijden ernstig in slachthuizen door de stress en hectische taferelen.

Visie voor de toekomst
Wij willen kinderen bewust maken van hun medeverantwoordelijkheid voor hun huisdieren. Als je kiest voor een huisdier, is dit niet voor een paar weken maar voor de rest van zijn leven. Daarbij is het goed als kinderen weten dat er veel dieren in het asiel gedumpt worden. Wanneer zij een huisdieren willen kunnen zij hun ouders vragen naar een asiel te gaan.

Doelstelling
Stichting Stem voor Dieren ontwikkelt  projecten en strijd voor een beter leven voor de dieren in de intensieve veehouderij.

Boekje bestellen? Heppie vegan Kids

Verzet tegen de intensieve veehouderij

Bestel bij bol.com via deze banner en 10% van de opbrengst gaat naar stichting Stem voor Dieren!