Missie/visie

Missie van de stichting
Stichting Stem voor Dieren zet zich in voor een beter dierenwelzijn. Dit gebeurt door het in kaart brengen en vervaardigen van informatiepakketten over dierenwelzijn en dierenleed. Ook wordt gewerkt aan rapporten die binnen de politiek, op universiteiten en hogescholen een verhandeling geven over : wat is Dierwaardig? Een voorbeeld daarvan is het rapport A Life Worth Living dat Stem voor Dieren samen met de Dierencoalitie geschreven heeft.

A Life Worth Living

Voor kinderen vanaf ongeveer negen jaar hebben wij het project ‘Veganistisch eten, heel natuurlijk’ ontwikkeld en dat wordt binnenkort op een aantal scholen in een pilot behandeld.

Momenteel focussen wij ons voornamelijk op de dieren in de veehouderij, dit, omdat de Wet dieren een verandering mag ondergaan. Wij zullen ons steentje daaraan bijdragen.

Visie voor de toekomst
Wij willen kinderen bewust maken van hun medeverantwoordelijkheid voor hun huisdieren. Als je kiest voor een huisdier, is dit niet voor een paar weken maar voor de rest van zijn leven. Daarbij is het goed als kinderen weten dat er veel dieren in het asiel gedumpt worden. Wanneer zij een huisdieren willen, kunnen zij hun ouders vragen naar een asiel te gaan. Ook willen wij kinderen bewust maken van wat zij eten als ze vlees op hun bord krijgen. Een stuk bewustwording van hoe dieren leven in de intensieve veehouderij is van essentieel belang.

Doelstelling
Stichting Stem voor Dieren wil bewustwording op gang brengen over dierenwelzijn op een breed gebied. Dat doet zij doormiddel van educatie voor volwassenen en kinderen.

Boekje bestellen? Heppie vegan Kids

Verzet tegen de intensieve veehouderij

Kerst 2023