Dieren horen één recht te krijgen: niet mishandeld of misbruikt worden!

Artikel stalbranden Nancy de Heer

Stalbranden

Drie stalbranden op 1 november 2018 zetten de teller van levend verbrande dieren dit jaar op 100.000. Varkens, kippen en kalfjes. In 2017 was er nog commotie over de stalbrand van juni, waarbij 24.000 varkens levend verbrandden, nu wordt elke stalbrand zijdelings genoemd.

        Levend verbrande dieren:

  • 2018: 17 branden 121.000
  • 2017: 23 branden 229.000
  • 2016: 22 branden 201.000
  • 2015: 13 branden 128.000

In 2016 zei Rutte over de stalbranden: “Er moeten voor 2019 afspraken gemaakt worden over de bestrijding van ongedierte. Er moet een periodieke elektrakeuring komen om ervoor te zorgen dat stalbranden minder vaak zullen voorkomen.”

Chapeau Mark! Even bij de les blijven. Intussen zijn er meer dan een half miljoen dieren levend verbrand.

Zou de consument er ook aan wennen? Net zoals aan de berichten uit de intensieve veehouderij? De gruwelen uit slachthuizen en overvolle vrachtwagens? Ik denk het niet. Zodra berichten beelden worden, zoals getoonde undercovervideo’s, dan ontploft Facebook. De burger maakt een vuist, scheldt, huilt, haakt aan bij petities, doneert, spreekt er schande van en vervloekt de zittende regering.

Geen mens wil vlees eten van een dier dat ernstig geleden heeft en waarvan, blijkt uit onderzoek, 7% onverdoofd geslacht wordt. Dat zijn er 126.000 van de 1.8 miljoen dieren die in ons land dagelijks worden gedood. En natuurlijk wil niemand dat dieren in brandonveilige stallen zitten. Dus? Actie voeren? Zinloos, de overheid doet geen enkele poging om de veiligheid en het welzijn van onze landbouwdieren te waarborgen en luistert al helemaal niet naar ons burgers. Dat wordt wel gezegd maar is een grote leugen. Moties die Esther Ouwehand indiende over brandveilig maken van stallen , werden structureel verworpen.

De Nederlandse intensieve veehouderij is stilzwijgend een productiebedrijf geworden, waar 100 miljoen dieren dagelijks op elkaar gepropt, staand in hun eigen uitwerpselen, gereduceerd zijn tot vlees, melk en eierfabrieken. 500 miljoen per jaar. Moedervarkens liggen 80 dagen per jaar vastgeketend tussen metalen stangen, ze kunnen zich niet bewegen of hun jongen aanraken. Bij een brand zijn ze reddeloos verloren, ze verbranden in hun kraambed of zwanger van 13 biggetjes.

Kippen worden nog steeds in zes weken  getransformeerd tot een vleesklomp van 2,3 kilo. Miljoenen kuikens halen deze leeftijd niet vanwege ernstige ziektes door de exorbitante groei. Ze leven in hun eigen uitwerpselen. Schuren worden in die zes weken nooit schoongemaakt. Gevolg: brandwonden aan hielen en de borst, gebroken vleugels, gebroken poten, hartfalen omdat het hart de groei niet bijhoudt. Vocht in buikholtes dat verstopte longen geeft door de extreme inspanning om te bewegen. Bij brand in deze stallen kunnen ze niet vluchten omdat de meeste te zwaar zijn om te lopen. Ze verbranden op gruwelijke wijze. Het enorme aantal dieren per stal garandeert bij iedere brand opnieuw een massaslachting.

Oorzaken van stalbranden zijn o.a. kortsluiting, laswerkzaamheden en blikseminslag. Maatregelen zoals een brandalarm, sprinklerinstallatie of bluswater zijn niet verplicht.

Het Actieplan Stalbranden, dat in 2011 is ondertekend door boerenorganisatie LTO, de Dierenbescherming, de brandweer, verzekeraars en de rijksoverheid, heeft geen effect gehad. De brandpreventieregels voor de bouw van nieuwe stallen zijn aangescherpt maar niet voldoende voor het voorkomen van brand.

Het rapport Actieplan brandveilige Veestallen 2018-2022 pleit voor brandpreventie in de bestaande schuren. Prachtige woorden. Tranentrekkende taal van minister Schouten: “Stalbranden zijn vreselijk. Het dierenleed gaat door merg en been.” Ja, mevrouw de minister, dat wisten we in 2009 al en vanaf 2014 worden de branden zelfs door de organisatie Brandweer Nederland bijgehouden. En dat weet u ook, droog uw tranen, recht uw schouders en sla met de vuist op tafel, mevrouw de minister bij wie het leed van de kippen zogenaamd door merg en been gaat. Zet uw voet tussen de deur wanneer er in het torentje weer gezellig wordt geneuzeld over afschaffing van de huurtoeslag. Grijp in mevrouw Schouten, als Rutte mensen met een uitkering als probleemgevallen wegzet. Trek hem over zijn bureau als hij blijft herkauwen over de dividendbelasting. Schreeuw: Hey Mark! Zullen we ervoor gaan zorgen dat er niet elke maand vier schuren vol weerloze dieren  in de hens gaan. Zullen we werk maken van die verdomde luchtwassers, die bij een minivlammetje een schuur in no time in een vuurzee veranderen? Ik heb een alternatief! We zorgen voor meerdere compartimenten zodat luchtwassers niet nodig zijn. Denk je niet Mark, dat het verlies van een veestapel niet even duur is als brandpreventie? De verzekeringsmaatschappijen hebben ook geen gaatje in hun hoofd.

Kijk mevrouw de minister, dat is taal die ook Rutte verstaat, helder, waar, actueel, confronterend en het schudt de ingedutte man een beetje wakker. En geen concessies doen: vanaf 2019 rigoureuze brandpreventie en strenge controle op handhaving door de NVWA, misschien wat subsidie voor de boeren? En u zult zeer zeker beter slapen omdat stalbranden, die u door merg en been gaan, drastisch zullen verminderen.

Nancy de Heer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Dier&Recht

Bestel bij bol.com via deze banner en 10% van de opbrengst gaat naar stichting Stem voor Dieren!