Dieren horen één recht te krijgen: niet mishandeld of misbruikt worden!

Missie/visie

Missie van de stichting
Stichting Stem voor Dieren is een organisatie die zich inzet voor een beter dierenwelzijn. Voor de jeugd ontwikkelen wij educatie over dierenwelzijn. Op pedagogisch verantwoorde wijze, leren wij kinderen dat huisdieren, vissen, en landbouwdieren, net als zij gevoelens hebben en emoties en pijn kunnen ervaren.

Voor kinderen vanaf ongeveer veertien jaar ontwikkelen wij een project over het leven van de dieren in de intensieve veehouderij, op diertransporten en in slachterijen. De doelstelling is dat kinderen zich bewust worden van het feit zij als individu en consument, invloed hebben op hoe het leven er voor deze dieren in de toekomst uit gaat zien. Wat zij als consument kunnen betekenen voor deze dieren die de afgelopen deccenia meer en meer de dupe zijn geworden van het doorgedraaide systeem: overproductie van vlees.

Landbouwdieren leven een troosteloos bestaan in overvolle stallen, worden op onacceptabele wijze getransporteerd naar verre landen en lijden ernstig in slachthuizen door de stress en hectische taferelen.

Visie voor de toekomst
Kinderen bewust maken van hun medeverantwoordelijkheid voor hun huisdieren. Vertellen dat wanneer zij kiezen voor een huisdier, dit niet voor een paar weken is, maar dat het dier voor de rest van zijn leven afhankelijk is van de verzorging van mensen. Verder stimuleren  wij hen om dieren uit een asiel te halen waar veel gedumpte dieren zitten zonder toekomstperspectief.

In 2017 zijn wij van start gegaan met een onderzoek naar de mogelijkheid om de Nederlandse staat aan te klagen voor het structureel slecht behandelen van landbouwdieren. Er komt een project voor kinderen vanaf 14 jaar om ze bewustzijn bij te brengen over het desolate bestaan van landbouwdieren, en hun mogelijkheid mee te werken aan een beter leven voor deze dieren.

In ontwikkeling Project: Vlees uit de Kuip. Leidraad hiervan is het Handboek Dierenwelzijn Feiten boven Tafel.

Je kunt het boek bestellen door een mail te sturen naar info@www.stemvoordieren.nl dan krijg je het voor 24 euro gesigneerd door de schrijver thuis gestuurd. Maar je kunt het ook bestellen bij bol.com via deze link, een mooi verjaardagscadeau of een andere feestelijke aangelegenheid.

Doelstelling
Stichting Stem voor Dieren ontwikkelt educatieve projecten en strijd voor een beter leven voor de dieren in de intensieve veehouderij.

Landbouwdieren: er wordt een onderzoek gedaan naar de mogelijkheid om de staat aan te klagen vanwege het structureel slecht behandelen van landbouwdieren in de intensieve veehouderij:

Verzet tegen de intensieve veehouderij

Bestel bij bol.com via deze banner en 10% van de opbrengst gaat naar stichting Stem voor Dieren!