Fractievoorzitter Esther Ouwehand over amendement Vestering

Dieren in de intensieve veehouderij worden nog altijd ernstig beperkt in hun natuurlijk gedrag. Zo hebben eenden in de eendenhouderij geen toegang tot zwemwater en worden konijnen in de konijnenhouderij gehouden in kooien zonder mogelijkheid om bijvoorbeeld te graven. Met fysieke ingrepen zoals het couperen van biggenstaartjes, het onthoornen van kalfjes en geiten en het verwijderen van de achterste tenen bij hanen die als ouderdier worden gehouden, worden dieren nog altijd aangepast aan het houderijsysteem.

Leonie Vestering (PvdD) diende in 2021 een amendement in.

Dit amendement regelt dat het na 2022 niet langer is toegestaan om een dier pijn te doen of bij een dier letsel te veroorzaken, dan wel de gezondheid of het welzijn van het dier te benadelen met als doel om het dier op een bepaalde manier te kunnen huisvesten. Dit betekent dat fysieke ingrepen vanaf dat moment niet meer zijn toegestaan als deze bijvoorbeeld worden gedaan om dieren in een bepaalde «dichtheid» te kunnen houden, of om problemen zoals staartbijten te voorkomen die voortkomen uit de wijze waarop de dieren worden gehouden, zoals stress of het te vroeg weghalen van biggen bij de zeug. Ook zal het niet langer zijn toegestaan om dieren te houden in een huisvestingssysteem dat hen permanent de mogelijkheid ontneemt om hun natuurlijke gedrag te vertonen, aangezien dit schadelijk is voor het welzijn en de gezondheid van een dier.

Over dit amendement is veel commotie geweest. Minister Adema heeft diverse pogingen gedaan het amendement van tafel te vegen, maar stuitte daarbij op veel verzet.

Fractievoorzitter Esther Ouwehand: “Minister Adema heeft drie jaar de tijd gehad om ons amendement uit te werken, maar heeft dat niet gedaan. In plaats daarvan sloopt hij de wettelijke bescherming van dieren nu uit de wet en zet daar een lege huls voor in de plaats. Wij houden vast aan ons eerdere amendement en doen vandaag (4 maart 2024) een toevoeging om onze eerste wetswijziging te verduidelijken en concreter te maken, gebaseerd op de laatste wetenschappelijke inzichten. We concretiseren bijvoorbeeld dat verschrikkelijke ingrepen zoals het couperen van varkensstaartjes en het onthoornen van kalfjes niet langer gedoogd wordt.”

Verder regelt het voorstel dat vanaf 1 januari 2025 er geen nieuwe stallen gebouwd mogen worden waarin dieren hun natuurlijke gedrag niet kunnen vertonen. Voor bestaande stallen krijgt de minister de wettelijke plicht om deze af te bouwen. Uiterlijk 1 januari 2040 moeten alle bestaande stallen zijn aangepast aan het dier. Naar verwachting stemt de Tweede Kamer dinsdag 12 maart over zowel het voorstel van de minister als over het voorstel van de Partij voor de Dieren.
Bron: partijvoordedieren.nl

Stem voor Dieren zal de Partij voor de Dieren onvoorwaardelijk steunen in hun streven naar een Dierwaardige Veehouderij

Kerst 2023