Gesprek in de Kamer Dierwaardige Veehouderij

Afgelopen 16 januari 2024 was Stem voor Dieren samen met de Dierencoalitie in de tweede Kamer, voor een gesprek met enkele Kamerleden over het ingediende amendement Vestering van de Partij voor de Dieren. Het amendement moet ervoor zorgen dat gehouden dieren hun natuurlijk gedrag kunnen vertonen. Belangrijk onderdeel van dit amendement is dat dieren niet mogen worden aangepast aan een stalsysteem, maar het stalsysteem moet worden aangepast aan het gedrag van dieren. Daaronder valt het onthoornen, het couperen van biggenstaarten evenmin. Verder zouden konijnen moeten kunnen graven, zeugen niet meer opgesloten moeten worden in kraamkooien en alle dieren de ruimte moeten hebben voor natuurlijk gedrag.

Uitgangspunt zijn de zes principes van de Raad van Dierenaangelegenheden zie onder. Aanvullend op deze zes principes hebben Stem voor Dieren en de Dierencoalitie eerder een rapport gemaakt met daarin hoe boeren wel hun werk op de boerderij diervriendelijk kunnen doen. A Life Worth Living

Nu de PVV de grootste partij is en mogelijk de kar gaat trekken in Den Haag, hebben wij gevraagd of zij een door ons gemaakt voorstel amendement willen indienen voor 4 maart (debat over het onderwerp) . Het voorstel zal de minister Adema, op weg kunnen helpen zich aan de beloofde afspraak te houden om de transitie van de intensieve veehouderij naar een dierwaardige veehouderij in gang te zetten.

 

Kerst 2023