Een veganistische wereld kan dat?

Een veganistische wereld, kan dat?

Hoe zou het zijn als iedereen veganist was, nu nog een gek idee maar onderzoeken hebben aangetoond dat in 2050 een groot deel van de wereldbevolking veganist is. Het aantal mensen neemt tegen die tijd ook niet meer zo expansief toe dus komt er op twee manier meer ruimte op aarde: de weilanden zijn niet langer nodig voor dieren (voor zover landbouwdieren heden ten dagen nog in weilanden grazen) en als de wereldbevolking niet meer zo hard groeit maar zo op 9 miljard blijft hangen, dan hoeft er niet meer zoveel en hoog gebouwd te worden. het veganist worden is voor de meeste mensen overigens louter gebaseerd op praktische redenen zoals de aantasting van het milieu. Onze aarde wordt voor 18% vervuild door de uitstoot van CO2 dat veroorzaakt wordt door de megastallen. Om 1 kilo biefstuk te produceren is 25 kilo voer nodig. En voor het produceren van een ons rundvlees 1.500 liter water nodig. Dat is de hoeveelheid water waarmee je een maand lang, elke dag doucht.

Dit is natuurlijk van de gekke en dat weet de overheid ook. Toch weegt dit absurde gegeven niet op tegen de blinde vlek die overheidbekleders hebben als het gaat over economische groei. Het kindje van de staat is de vleesproductie, export van varkens in grote getalen naar landen als China is een onaantastbaar kleinood geworden voor de Europese regeringsleiders. Men denk alleen in kilo’s karbonades als vrachtwagens overvol geladen worden met angstig krijsende varkens. Niet dat Willem Alexander, Rutte of Macron zelf ooit aanwezig zijn bij dit in en trieste tafereel, nee zij delen vanuit het pluche de dodenkaarten uit. Wat hebben deze mensen een leed op hun geweten.

Dus even filosoferend, er zijn geen megastallen meer, geen overvolle kippenschuren met kreupele dieren, geen vrachtwagens volgeladen met varkens, of kalfjes van 10 dagen oud. Op het menu in restaurants en op de kersttafel prijken geen rollade, kalkoen en kipfilet meer. Onze honden en katten genieten van een uitstekende veganistische brokkenmaaltijd met bruine bonen. Medicijnenmakers verliezen hun capsules van gelatine, sigaretten worden niet meer volgepropt met honing en glycerine en gelatine. Het kan wel dus en naast het dierenleed dat drastisch verminderd zal de wereld ook minder broeikassen kennen en wordt het milieu minder belast. Wat zijn de gevolgen voor milieu en klimaat als heel de wereld veganistisch zou eten? En hoe verhoudt zich dat tot een vleesrijk of flexitarisch dieet?
De nationale rekenmeesters van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) publiceerden in 2008 het rapport Vleesconsumptie en klimaatbeleid. Ze onderzochten daarvoor welk dieet klimaat en milieu het minst belast

De nationale rekenmeesters van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL,) publiceerden in 2008 het rapport: Vleesconsumptie en klimaatbeleid en analyseerden de ecologische gevolgen van deze vier diëten:

 • Geen herkauwers: vervanging van al het vlees van herkauwers, zoals runderen, schapen en geiten. Herkauwers produceren veel methaan, een zeer sterk broeikasgas. Ander vlees, bijvoorbeeld van kippen of varkens, wordt wel gegeten.
 • Gezond: gedeeltelijke vervanging van dierlijke producten op basis van een gezond dieet. De auteurs kozen voor het Willettdieet, opgesteld door Walter Willett van de Harvard Medical School. Dit dieet bevat veel minder vlees dan wat de meeste mensen nu eten.
 • Vegetarisch: vervanging van al het vlees, maar zuivel en eieren staan wel op het menu.
 • Veganistisch: volledige vervanging van alle dierlijke producten.

Wat kwam er uit het onderzoek naar deze diëten? De onderzoekers zouden het uitrekenen en gingen daarbij van het feit, dat in al deze diëten, eiwitten uit vlees, eieren en zuivel vervangen worden door eiwitten uit peulvruchten en sojabonen. De experimentele filosofie was dat heel de wereld deze diëten volgt. De overgang naar deze varianten vindt plaats tussen 2010 en 2030 en blijft daarna bestaan. Als referentie kiest men een scenario waarin de mondiale veestapel groeit, conform de voorspellingen van de Wereldvoedselorganisatie (FAO). Verder neemt men aan dat de wereldbevolking tussen 2000 en 2050 groeit van 6 naar 9 miljard bewoners, terwijl het gemiddelde bruto binnenlands product (BBP) verdrievoudigt van 5.500 naar 16.000 Amerikaanse dollars per persoon.

Het uitgebreide onderzoek wees uit dat dat minder of geen vlees eten ‘een behoorlijke bijdrage kan leveren aan vermindering van broeikasgasemissies.’

In onderstaande figuur zie je de verwachte uitstoot van broeikasgassen van elk dieet tot 2050. Het zwarte stippellijntje toont de snelheid waarmee we de uitstoot moeten terugbrengen, willen we een redelijke kans houden op maximaal 2 graden opwarming.

In de grafiek is te zien dat het veganistische menu het dichtst bij het gewenste, zwarte stippellijntje komt. Met andere woorden: een mondiaal veganistische levensstijl zorgt voor de minste broeikasgassen. Uiteraard is aanvullend beleid nodig om klimaatverandering binnen veilige grenzen te houden. Al wordt iedereen veganist, de wereld is daarmee nog niet helemaal gered maar het zou een enorme bijdrage leveren aan de verbetering van ons klimaat. Waarom is dat vraag je je af, even op een rij:

Minder vleesconsumptie leidt tot minder broeikasgassen. Vee en dan met name herkauwers, stoten broeikasgassen uit, zoals methaan. Deze uitstoot verminderd drastisch. Er is veel minder land nodig om de mondiale veestapel te voeden. Dit leidt tot een flinke afname van broeikasgassen. het meeste vee krijgt voer dat speciaal voor hen wordt geteeld, dat kost veel land. Er werd net al aangegeven dat voor de productie van een kilo biefstuk gemiddeld 25 kilo voer nodig is.. Volgens het PBL komt 2.700 miljoen hectare grasland en 100 miljoen hectare akkerland beschikbaar voor andere vormen van landgebruik. Je kunt dan denken aan de terugkeer van de oorspronkelijke vegetatie of gebruik voor bio-energie. Ter vergelijking: het huidige totale landbouwareaal is ongeveer 5.000 miljoen hectare.

In de rechter grafiek is het effect te zien. Land dat eerst diende voor veeteelt en zo indirect een bron was van broeikasgassen, haalt nu broeikasgassen uit de lucht. De uitstoot daalt onder de nullijn en wordt dus negatief. Op het land dat vrijgekomen is kunnen bomen geplant worden die CO2 uit de lucht halen. Na ongeveer twintig groeien deze bomen minder en is het effect van negatieve CO2-emissie afgevlakt.

Als daarop ingezet wordt komt er een toename van de biodiversiteit. Op de plaatsen waar eerst voer voor vee werd geteeld, zoals soja, kan de oorspronkelijke flora en fauna groeien – van bijen tot apen en van struikgewas tot tropisch oerwoud. Met verandering van consumptiegedrag, dus minder of geen vlees eten, kan wereldwijd één vijfde tot een derde deel van het in 2050 te verwachten biodiversiteitsverlies, worden vermeden,’ schrijven de onderzoekers.

Foto: Lizette Schaap

Minder vlees eten maakt dus zeker een substantieel verschil zeggen de onderzoekers van PBL. De herkauwers maken volgens hen het grootste verschil. Herkauwers produceren met herkauwen gas methaan en dat geeft een aanzienlijk aandeel in de uitstoot van broeikasgassen. Als de wereld helemaal geen dierlijke producten meer zou eten, zou het broeikaseffect in 2050 20 procent minder sterk zijn. Dit is een grote bijdrage aan wat met extra zonnepanelen, windmolens en meer energiezuinig woningen kan worden bereikt. De kans dat de 2-graden doelstelling gehaald wordt, neemt dan toe.’

FEITEN

 • Europeanen eten 35 procent meer eiwitten dan aanbevolen door de World Health Organisation – en de meeste daarvan zijn afkomstig van vlees.
 • U kunt 30 veganisten voeden met de hoeveelheid grond die nodig is om één persoon te voeden op een voedingspatroon op basis van vlees.
 • Het risico op ziekenhuisopname of overlijden aan hart- en vaatziekten is 32 procent lager bij veganisten dan bij mensen die vlees eten.
 • De gemiddelde cholesterolwaarde van een veganist is ongeveer 133, de gemiddelde vegetarische cholesterolwaarde van een vegetariër is 161 en de gemiddelde cholesterolwaarde van een vleeseter is 210.
 • Atleten die op een veganistisch voedingspatroon zijn overgestapt om hun prestaties te verbeteren, zijn onder andere sprinter Carl Lewis, ultra-marathon kampioen Rich Roll en de sterkste man van Duitsland, Patrik Baboumian.
 • Studies hebben aangetoond dat veganisten minder vaak depressie en angst hebben dan vleeseters, en meer kans hebben optimistisch over de toekomst te zijn.
 • Harvard wetenschappers hebben een duidelijk verband gevonden tussen het drinken van melk en het krijgen van acne.
  bron:psygblog

Lees hier een interessant artikel van Han Wiskerke, hoogleraar universiteit Wageningen over mest van mensen gebruiken voor landbouw: Gebruik van menselijke mest

Kerst 2023