Bronnenlijst Handboek Dierenwelzijn

Bronnen van het Handboek Dierenwelzijn-Feiten boven Tafel.

  • (1) Loon, T. van, 2005. Het eerste dier op aarde. NEMO Kennislink. Artikel
   [geraadpleegd 15-01-2017] NEMO kennislink
  • (2) Pikkemaat, M.G., H. Yassin, H.J. van der Fels-Klerx and B.J.A. Berendsen, 2016. Antibiotic RIKILT Wageningen Rapport (NG)
   [geraadpleegd datum:03-03-2017] Antibotic RIKILT Wageningen Rapport
  • (3) Enders-Slegers, M-J., & M. Janssen, 2009. Cirkel van Geweld, Verbanden tussen dierenmishandeling en huiselijk geweld.. Onderzoeksrapport (NG)
   [geraadpleegd 16-4-2015] huiselijk geweld-dierenmishandeling
  • (4) Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Website
   [geraadpleegd 05-01-2017] NVWA
  • (5) Deinum, M., 2011. De trekhond: “de schande onzer natie”. Geschiedenis Beleven.nl. Artikel
   [geraadpleegd 05-01-2017] de-trekhond-de-schande-onzer-natie
  • (6) Evertsen, E, 2015. Teksten Wetgeving Dierenwelzijn. Editie 2015-2016. Boek
  • (7) Rijksoverheid, 2017. Welke dieren mag ik houden als huisdier? Besluit
   [geraadpleegd 16-02-2017] rijksoverheid – welke-dieren-mag-ik-houden-als-huisdier
  • (8) Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Welzijnseisen voor dieren 2014. Welzijnseisen
   [geraadpleegd 11-04-2017] RVO-welzijnseisen-voor-dieren
  • (9) De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Dierenwelzijn Regels dierenwelzijn
   [geraadpleegd 20-02-2017] NVWA
  • (10) Five Freedoms richtlijn voor de raad 1998 [geraadpleegd 23-03-2017] Five Freedoms richtlijn raad
  • (11) Rijksoverheid Regels dierenwelzijn [geraadpleegd 20-03-2017] Rijksoverheid regels dierenwelzijn
  • (12) Overheid. Wet Dieren. Wet van 19 mei 2011
   [geraadpleegd 25-01-2017] Wet dieren
  • (13) Groot Bruinderink, G.W.T.A., H.A.H. Jansman, M.H. Jacobs & M. Harms, 2012. De komst van de wolf (Canis lupus) in Nederland. Een factfindingstudy. Wageningen, Alterra, Alterra-Rapport 2339. 70 blz.; 4 fig.; 2 tab.; 141 ref. Onderzoeksrapport (NG)
   [geraadpleegd 13-02-2017] Alterrapport 2339
  • (15) Overheid,nl. Wet- en regelgeving. Besluit houders van dieren Regelgeving
   [geraadpleegd 20-01-2017] Besluit houders van dieren
  • (16) Ondernemersplein.nl: Welzijneisen dieren Regelgeving
   [geraadpleegd 14-02-2017] Welzijnseisen dieren
  • (17) VNCO, 2007. Welzijn circusdieren Richtlijnen voor het houden en laten optreden van dieren in circussen © Vereniging Nederlandse Circus Ondernemingen / Breed Overleg Circusdieren. Rapport (NG) richtlijnen
   [geraadpleegd 15-02-2017] Welzijn circusdieren
  • 18) Welzijn van dieren in reizende circussen in Nederland, circuspraktijk in 2008. Deel III Bijlagen, Rapport (NG) Richtlijnen
   [15-02-2017] Welzijn reizende circusdieren
  • (19) Hopster, H., M. van Dierendonck, H. van den Brandt & K. van Reenen, 2009. Welzijn van dieren in reizende circussen. Circuspraktijk in 2008. Hogeschool van Hall Larenstein, onderdeel van Wageningen UR. Nr. 212. Rapport (NG) Richtlijnen
   [geraadpleegd 25-3-2017] Welzijn reizende circusdieren 2
  • (20) Brambell, R., 1965. Five Freedoms. The Origins of the five freedoms Brief
   [Geraadpleegd 12-03-2017] De Five Freedoms
  • (21) Farm Animal Welfare Committee (FAWC).
   [12-2-2017] Adviesorgaan
   FAWC Farm Animal Welfare Comitte
  • (22) Dam,Martijn van, 2016. Brief aan 2e kamer, Ondersteuning omschakeling van gangbare naar biologische landbouw Brief
   [geraadpleegd 02-02-2017] Brief Tweede Kamer
  • Verkiezingsprogramma’s politieke partijen:
   (23) Partij voor de Dieren, verkiezingsprogramma 2017.
   [geraadpleegd 01-03-2017] Programma Partij voor de Dieren
  • (24) Socialistische Partij, verkiezingsprogramma 2017
   [geraadpleegd 01-03-2017 ] Standpunten SP
  • (25) Groen Links, verkiezingsprogramma 2017
   [geraadpleegd 01-03-2017 ] Programma Groen Links
  • (26) Partij voor de Arbeid, verkiezingsprogramma 2017
   [geraadpleegd 01-03-2017] Programma Partij van de Arbeid
  • (27) Democraten 66, verkiezingsprogramma 2017
   [geraadpleegd 01-03-201 ] Programma Democraten 66
  • 28) Partij voor de Vrijheid, verkiezingsprogramma 2017
   {geraadpleegd 01-03-2017] Programma Partij voor de Vrijheid
  • (29) Christen Unie, verkiezingsprogramma 2017
   [geraadpleegd 01-03-2017] Programma Christen Unie
  • (30) Vrijheid Voor Democratie, verkiezingsprogramma [
   geraadpleegd 01-03-2017] Programma Vrijheid voor Democratie
  • (31) Christen Democratisch Appel, verkiezingsprogramma
   [geraadpleegd 01-03-2017] Programma Christen Democratisch Appel
  • (32) SGP, verkiezingsprogramma 2017
   [geraadpleegd 01-03-2017] Staatkundig gereformeerde Partij
  • (33) 50 plus, verkiezingsprogramma 2017
   [geraadpleegd 01-03-2017] Programma 50 plus
  • (34) Report of dog and cat fur trade in China, 2014.Rapport: ACTAsia & Dogs Trust.
   [geraadpleegd 02-02-2017] Honden en kattenbont China
  • (35) Bont voor Dieren, bontvrijlijst. [geraadpleegd 02-02-2017] Bontvrijlijst
  • (36) De waarheid over uggs door Animals today 2013.Artikel
   [Geraadpleegd 29-03-2017] De waarheid achter uggs
  • (37) Artikel reptielenhuiden PETA
   [geraadpleegd 29-03-2017] 10 januari 2017 door Annemarijn Van Osch Artikel reptielenhuiden PETA/
  • (38) Jaaroverzicht NVWA dierproeven en proefdieren 2016 Harry Paul Utrecht, december 2016 inspecteur-generaal Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit Jaaroverzicht
   [geraadpleegd 29-03-2017] NVWA dierproeven
  • (39) Kamerbrief doerproeven-proefdieren Rijksoverheid: Martijn van Dam Staatssecretaris van Economische Zaken 2016. Kamerbrief
   [Geraadpleegd 29-03-2017] Kamerbrief dierproeven
  • (40) An Animals Asia investigation Report No.2, The black market for dog and cat meat in China: Media reports 2001-2015.
   [geraadpleegd 02-02-2017] Honden en kattenvlees China
  • (41) Wakker Dier, 2012, Wetsovertredingen en Dierenleed bij het transport van Plofkippen en Legkippen.Rapport Wakker Dier
   [geraadpleegd 03-03-2017] Plofkippen
  • (42) Morgenstern, P.P., E. Lambooij, & W.H.M. Baltussen, 2009. Integrale beoordeling verdovingstechnieken pluimveeslachterijen. Indicatieve beoordeling van milieu- en andere aspecten op basis van literatuurstudie. RIVM-rapport 609021080. Rapport RIVM (NG)
   [geraadpleegd 03-03-2017] Verdovingstechnieken pluimveeslachterijen
  • (43) Wakker Dier, 2016. De plofkalkoen. Kalkoenenleed in Nederland Rapport.
   [geraadpleegd op datum] Plofkalkoenen
  • (44) Convenant onbedwelmd slachten volgens religieuze riten dr. H. Bleker, AGM Wetsgeest, R. Bal,JM> Hartog, RE.Vis Convenant
   [geraadpleegd 05-03-2017] Convenant onbedwelmd slachten
  • (45) Kijlstra, A. & B. Lambooij, 2008. Een literatuurstudie Ritueel slachten en het welzijn van dieren. Animal Sciences Group WUR, Rapport 161.Rapport (NG)
   [geraadpleegd 05-03-2017] Literatuurstudie ritueel slachten
  • (46) Baaij, H., M. Looije, P. Moleman & W. Groot Koerkamp, 2014. Naleving dierenwelzijnswetgeving in de vee-industrie 2014 Een onderzoek naar overtredingen in de vee-industrie, de impact op het dierenwelzijn en het huidige controle- en handhavingsbeleid. Stichting Dier&Recht & Stichting Varkens in Nood.Rapport
   [geraadpleegd 06-03-2017] Overtredingen in vee-industrie
  • (46.1) antwoord Tweede Kamer op het rapport controle en handhavingsbeleid veehouderijen. De minister van Economische Zaken,H.G.J. Kamp> M. Thieme PvdD Brief.
   [geraadpleegd 03-03-2017] Antwoord Kamer op naleving dierenwelzijnswetgeving
  • (47) Raad voor dierenwelzijn in België, 2010. Beschouwingen over het houden van dolfijnen (Tursiops truncatus) in dolfinaria. Wetenschappelijk rapport (NG).
   [geraadpleegd 04-03-2017] Houden van dolfijnen (Belgisch rapport)
  • (48) Koene, P., 2012. Welzijnsindicatoren dierentuinendieren. Rapport 545 Wageningen UR Livestock Research.Rapport (NG)
   [geraadpleegd 06-03-2017] Welzijnsindicatoren dierentuindieren
  • (49) Naomi A. R., E.C.M. Parsons & R. Farinato, 2009. The Case against Marine mammals in Captivity. The Humane Society of the United States and the World Society for the Protection of Animals. Onderzoeksrapport
   [geraadpleegd 1-2-2017] Onderzoeksrapport houden dolfijnen (USA)
  • (50) De cove. Documentaire dolfijnenvangst Japan. Film
   [geraadpleegd, 3-3-2017] Film dolfijnenvangst voor dolfinaria (Japan)
  • (51) Sneddon, L.U., V.A. Braithwaite, & M.J. Gentle, 2003. Do fishes have nociceptors? Evidence for the evolution of a vertebrate sensory system. Proceedings of the Royal Society of London B: Biological Sciences, 270(1520), 1115-1121. Studie vissen
   [geraadpleegd 08-03-2017] Onderzoek gevoel bij vissen
  • (52) Mood, A., 2013. Worse things happen at sea, the welfare of wildcaughed fish. Fishcount.org.uk.Rapport vissenbescherming
   [geraadpleegd 09-03-2017] Worse things happen at sea (Rapport)
  • (53) Varkens in Nood, afbranden varkensstaartjes 2016. Filmpje
   [Geraadpleegd 12-05-2017] Filmpje afbranden varkensstaartjes
  • (54) Rapport het dier en de dood (NG)
   [geraad[pleegd 12-03-2017] http://www.wageningenacademic.com/doi/pdf/10.3920/978-90-8686-808-7_fm
   Dier en de dood (veehouderij)
  • (55) WUR, Hoe teel je soja in Nederland? Artikel sojateelt Ruud Timmer WUR
   [geraadpleegd 09-03-2017] Sojateelt
  • 56) Timmer, R.D. & C.L.M. de Visser, 2014. Ontwikkeling van de sojateelt in Zuidoost Nederland. Stichting Dienst Landbouwkundig Onderzoek (DLO). Praktijkonderzoek Plant & Omgeving. Wageningen UR. Rapport sojateelt (NG)
   [geraadpleegd op datum] Sojateelt 2
  • (58) Leneman, M., 2015. Antibiotica nadelig voor afweerontwikkeling jonge big. Veehouder/Veearts.Artikel Marjan Leneman
   [geraadpleegd 10-03-2017] Antibiotica slecht voor biggen
  • (59) 473 Wet van 26 november 2014 tot wijziging van de Wet op de dierproeven in verband met implementatie van richtlijn 2010/63/EU. Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden.Publicatie Eerste Kamer
   [geraadpleegd 10-03-2017] Wijziging wet dierproeven (EU)
  • (60) Hopster, H. & I. de Jong, 2014. Welfare of sea lions in travelling circuses.rapport (NG) Wageningen UR Livestock Research Rapport Hans Hopster/Ingrid de Jong (NG)
   [geraadpleegd 10-03-2017] Reizen zeeleeuwen circus
  • (61) Politiehonden. Informatie over trainingen en opsporingen.
   [geraadpleegd 12-03-2017] Website info
   Training politiehonden
  • (62)Gelder J.W. van, B. Kuepper & M. Vrins, 2014. Soy Barometer 2014. A research report for the Dutch Soy Coalition. Profundo, research and advice. Rapport soja
   [geraadpleegd 10-03-2017] Soja
  • (63) Hoste, R., 2014. Sojaverbruik in de Nederlandse diervoederindustrie 2011-2013 LEI Wageningen UR. Rapport (NG)
   [geraadpleegd 10-03-2017] Sojaverbruik
  • (64)Hoste, R., 2014. Palmolieverbruik in de Nederlandse diervoederindustrie 2011-2013; Inventarisatie in opdracht van Nevedi. Wageningen, LEI Wageningen UR (University & Research centre), LEI 14-099. 18 blz.; 2 fig.; 6 tab. Rapport palmolie voor diervoeder
   [geraadpleegd 10-03-2017] Palmolie voor Nederlandse diervoeder
  • (65) Investigative Report Eyes on the Forest, 2016. No one is safe. Illegal Indonesian palm oil spreads through global supply chains despite global sustainability commitments and certification.Rapport illiegale palmolie (Indonesie)
   [geraadpleegd 10-03-2017] Palmolie
  • 66) RIVM, 2014. Ziek door dieren op je werk zoönosen In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. NVAB en Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu Bilthoven Rapport ministerie volksgezondheid
   [geraadpleegd 11-03-2017] Ziek door werken in veehouderij
  • (67) Kornalijnslijper, J.E., J.C. Rahamat-Langendoen & Y.T.H.P. van Duynhoven, 2008. Volksgezondheidsaspecten van veehouderijmegabedrijven in Nederland zoönosen en antibioticumresistentie. RIVM briefrapportnr. 215011002. Rapport volksgezondheidaspecten intensieve veehouderij
   [geraadpleegd 11-03-2017] Volksgezondheidsaspecten megastallen
  • (68) Mariken Ruiter, M. m.m.v. C. Rougoor, 2017. Volksgezondheid en veehouderij: alles op een rij, Uitgave van de Brabantse Milieufederatie
   [geraadpleegd op datum 12-03-2017] Rapport volksgezondheid milieufederatie (11-03-2017] Volksgezondheid en veehouderij
  • (69) Geijlswijk, I.M. van, D.J.J. Heederik, J.W. Mouton & J.A. Wagenaar, 2016. Relaties tussen antibioticagebruik en voorkomen van resistente micro-organismen. Is benchmarken op basis van informatie over resistentie mogelijk? SDa Autoriteit Diergeneesmiddelenautoriteit Rapport SDA autotiteit
   [geraadpleegd 10-03-2017] Relaties tussen antibioticagebruik en voorkomen van resistente micro-organismen.
  • (69.1) Kamerbrief aanpak antibioticaresistentie. E.I. Schippers, 2017.Kamerbrief resistentie antibiotica
   [geraadpleegd 10-03-2017] Kamerbrief antibioticaresistentie
  • (70) Rapport aanpak antibioticaresistentie, ministerie van VWS, 2016. Rapport ministerie volksgezondheid (NG)
   [geraadpleegd 11-03-2017] Rapport aanpak resistentie antibiotica
  • (71) Oomen, T. , 2012. Vraag uit de praktijk Betekent werken met varkensvlees ook een verhoogd risico op MRSA? Infectieziekten Bulletin 26:1 Artikel RIVM
   [geraadpleegd 11-03-2017] Werken met varkensvlees MRSA?
  • (72) Dusseldorp A, C.B.M. Maassen, D.J.J. Heederik & P.H. Fischer, 2015. veehouderij en gezondheid. Update van kennis over werknemers en omwonenden RIVM Rapport 2015-0135, Bilthoven Rapport veehouderij en gezondheid (NG)
   [geraadpleegd 11-03-2017] Veehouderij en gezondheid
  • (73) Greenpeace Research Laboratories Technical Report (Review), 2012. Ecological Livestock Options for reducing livestock production and consumption to fit within ecological limits, with a focus on Europe Rapport Greenpeace verminderen dierlijke productie
   [geraadpleegd 12-03-2017] Greenpeace verminderen dierlijke productie
  • (74) A.A.M.Stolker M.G.Pikkemaat, Rikelt 2012, projectleider H.J. van Egmond. Onderzoek naar antibiotica in vlees Rapport (NG)
   [geraadpleegd] 11-03-2017
   Rapport antibiotica in vlees
  • (75) Aanpak: resistente Infecties in de wereld: eindverslag en aanbevelingen Rapport met aanbevelingen
   [geraadpleegd 11-03-2017] Aanpak resistente infecties
  • (76) Link 2017 Ministerie Economische zaken brief over bioboeren steun uit overheid Brief:
   [geraadpleegd 11-03-2017] EZ steun bio-boeren
  • (77) Feiten en cijfers gezelschapsdieren rijksoverheid: Rapport
   [geraadpleegd 11-03-2017] Rijksoverheid gezelschapsdieren
  • (78) Rapport plastic afval in zee, stormvogels: Rapport (NG)
   [geraadpleegd 11-03-2017] plastic in zee, stormvogels
  • (78.1) Stormvogels en plastic uit zee 2
   [Geraadpleegd 11-03-2017] Plastic in zee, stormvogels 2
  • (79) Couperen biggenstaarten Rapport (NG) 2009 afbranden biggenstaarten
   [geraadpleegd 11-03-2017] Afbranden biggenstaarten WUR
  • (80) Geschiedenis van hanenvechten door Luuk Hans , foto’s Willem Ballekom.Geschiedenis
   [geraadpleegd 29-03-2017] Geschiedenis hanengevechten
  • (81) Website informatie paardenraces
   [geraadpleegd 29-03-2017] Paardenraces
  • (82) Misstanden paardenmarkt Zuid-Laren/ bemmel 2016) Rapporten
   [geraadpleegd 21-03-2017] Misstanden paardenmarkten
  • Misstanden paardenmarkt Zuid-Laren. Eyes on Animals.
   [Geraadpleegd 12-04-2017] Zuidlaren
  • (83) Een onderzoek naar het welzijn van paarden gebruikt voor Nederlandse consumptie – afkomstig uit de V.S., Canada, Mexico en Zuid-Amerika. TSB Zürich, AA USA, Eyes on Animals – maart 2014 Rapport.
   [Geraadpleegd 13-04-2017] De waarheid achter paardenvlees
  • (84) Kinderboerderijbesluit Sandra van de Werd Stichting Comité Dierennoodhulp, Fina van der Ahe en Estera Waas Stichting Dierenvangnet. 2016 Besluit
   [Geraadpleegd 29-03-2017] Kinderboerderijbesluit
  • (85) Rapport misstanden varkenshouderijen Varkens in Nood, voorwoord Jan Terlouw. Hans Baaij, directeur stichting Varkens in Nood. Rapport 2015
   [Geraadpleegd 29-03-2015] Misstanden varkensboerderijen
  • (86) Toelichting op sterftecijfers kalveren Dier&Recht 17 februari 2017. Artikel
   [Geraadpleegd 20-03-2017] Sterftecijfers kalveren
  • (87) Giving Milk a Good Shake looking at better options in the way we produce dairy. Lesley Moffat Margret Wenker November, 2014. Rapport
   [Geraadpleegd 20-03-2017] Gevolgen melkindustrie voor koeien
  • (88) Hoge kalverensterfte in Nederlands melkhouderij. Rapport Dier&recht. Januari 2017. Rapport
   [Geraadpleegd 20-03-2017] Rapport kalverensterfte
  • (90) Artikel Hans Baaij, Varkens in Nood. Het aantal wetsovertredingen tegen dieren in Nederlandse vleesindustrie. Januari 2014. Artikel
   [Geraadpleegd 20-03-2017] Wetsovertredingen vleesindustrie
  • (91) Korte film CIWF diertransporten binnen Europa. Filmpje
   [geraadpleegd 12-04-2017] Misstanden diertransporten
  • (92)Standpunt Partij voor de Dieren jacht september 2016. Marianne Thieme. Artikel
   [Geraadpleegd 20-03-2017] PvdD Jacht
  • (94) Moedervarkens 80 dagen per jaar tussen stangen.Varkens in Nood 2016. Filmpje. [Geraadpleegd 23-05-2017]Moedervarkens in intensieve veehouderij
  • (93) Universiteit van Utrecht. Faculteit Diergeneeskunde. Hoofdstuk 10.3. Website
   [Geraadpleegd 29-03-2017] Faculteit diergeneeskunde
  • (95) Williamson, C., R. Bailey & L. Stansfield, 2014. EU ZOO INQUIRY DOLPHINARIA A review of the keeping of whales and dolphins in captivity in the European Union and EC Directive 1999/22, relating to the keeping of wild animals in zoos. Rapport
   [geraadpleegd 3-2-2017] Dolfijnen houden dolfinaria
  • (96) Een nieuwe strategie voor dierenwelzijn: Europese Commissie streeft naar meer kwaliteit. Europa-un.nl website
   [geraadpleegd 3-3-2017] Strategie dierenwelzijn
  • (97) proefdiervrij informatiemap, aantal proefdieren, dierproeven en fokoverschot van 2002 t/m 2015. Stichting Proefdiervrij 2017 Informatiemap
   [geraadpleegd 07-04-2017] Informatiemap dierproefvrij
  • (98) Het inademen van dit CO@ gas zorgt voor een ondraaglijke ademnood, een gevoel te stikken. VION heeft een video met uitleg over het slachtproces, maar de bedwelming met CO2 wordt bewust niet getoond.beelden varkens in Nood van deze bedwelmingsmethode. Filmpje
   [geraadpleegd 13 april 2017] Bedwelming varkens CO2
  • (99)filmpje Eyes on Animals mishandelen van varkens in slachthuis Nederland
   [geraadpleegd 12-04-2017] FilmpjeVarkens in slachthuis
  • (100) Eyes on Animals, controle op diertransporten 2012. Filmpje
   [geraadpleegd 12-04-2017] Controle diertransport
  • (101) Controle van de NVWA faalt. Onderzoek Dier&Recht 2013 Artikel
   [geraadpleegd 12-04-2017] Falen NVWA Dier&Recht
  • (102) llegaal afbranden van biggenstaarten. Varkens in Nood. 2013/2016 Rapport.
   [Geraadpleegd 12-04-2017] Afbranden biggenstaarten Varkens in Nood/Dier&Recht
  • (103) NVWA controle naleving hygiene slachthuizen . Artikel rijksoverheid. Artikel
   [geraadpleegd op 12-04-2017] NVWA controle hygiene
  • (104) Artikel Volkskrant Hans Baaij, Varkens in Nood: misstanden slachterijen Nederland. april 2017. Artikel
   [geraadpleegd 18-04-2017] Misstanden slachterijen varkens in Nood
  • (105) IEA Bio-energy rapport eiwitrijke gewassen
   [Geraadpleegd 14-03-2016] Rapport
  • IEA Rapport eiwitrijke gewassen
  • (106) CO@ bedwelming varkens CO2 test op varkens
  • (107) Landelijke inspectiedienst.
   [geraadpleegd 21-03-2017] website.
   Landelijke inspectiedienst
  • (108) Nieuwsbericht NVWAjanuari 2017 ‘Naleving verbeterd bij slachthuizen’
   [geraadpleegd 23-03-2017] Nieuwbericht
   NVWA controle slachthuizen
  • (109) Varkens in Nood rapport hittestress bij varkens.
   [geraadpleegd 22-03-2017] Rapport
   Hittestress varkens in Nood
  • (110) verdachte E-Nummers.
   [geraadpleegd09-05-2017] vegetariers.nl Website-info
   verdachte Enummers
  • (111) Mistanden palmolie van Eyes on Forest.
   [Geraadpleegd 10-05-2017] Rapport
   Milieudefensie duurzame palmolie
  • (112) Misstanden in de melkindustrie,uitbuiting koeien.
   [Geraadpleegd 09-05-2017] Rapportvereniging voor veganisme
   Uitbuiting koeien
  • (113) verre diertransport Europa CIWF
   [Geraadpleegd 12-03-2017] Filmpje
   Misstanden diertransporten Europa CIWF
  • (114) Filmpje slachthuizen Paul Mcartney 2014.
   [Geraadpleegd 13-03-2017] Filmpje
   Filmpje slachthuizen PaulMCartney
  • (115) varkens in noodinladenvarkensvoordeslacht
   [Geraadpleegd 12-042017] Filmpje
   Varkens inladen voor slacht Varkens in Nood
  • (116) gecertificeerde weidemelkbedrijven.
   [Geraadpleegd 14-05-2017] PDF lijst
   Gecertificeerde weidemelkbedrijven
  • (117) Duurzame palmolie. Secretariaat Task Force Duurzame Palmolie: MVO 2015
   [Graadpleegd 17-05-2017] RapportDuurzame palmolie
  • (118) 5% ontbossing in de laatste 25 jaar door palmolie.Graadpleegd
   [17-05-2017] Folder
   Ontbossing door palmolie
  • (119) Ontwikkeling biologische landbouw en voeding Nederland.Bionext 2015-2016 Rapport.
   [Graadpleegd 20-05-2017] Ontwikkeling biologische landbouw
  • (120) Kauwgom bevat dierlijke E-nummers. Rapport.
   [Geraadpleegd 12-05-2017] Kauwgum en E nummers
  • (121) het leven van een plofkip Filmpje
   [Geraadpleegd 12-05-2017] Het leven van een plokip
  • (122) Wijnen niet eiwit-geklaard Website
   [Geraadpleegd 22-05-2017] Vegan geklaarde wijnen
  • Proloog

   

Kerst 2023