Vergeten emancipatie van landbouwdieren

Vergeten emancipatie van dieren

De dierenwereld heeft zich verplaatst naar steden en dorpen waar de mens woont. Met deze migratie begon ook de vervaging van normen en waarden ten aanzien van het dier. In de 19e eeuw begonnen de eerste lijnen van de emancipatie zich af te tekenen toen Engeland en Frankrijk de slavernij in hun koloniën afschaften in 1848. Nederland liep hierop achter. Wij Nederlanders, deden dit als laatste in 1863.

In deze zelfde eeuw zorgde een redelijk succesvolle emancipatiebeweging ervoor dat homoseksualiteit uit de taboesfeer kwam. In de jaren 60 tijdens de seksuele revolutie, toen feministen de scheve maatschappelijke en relationele verhoudingen tussen mannen en vrouwen tegen het licht hielden, kreeg de eerste feministische golf een flink impuls.

Uit emancipatie ontstonden rechten en werden oude normen en waarden de pan in gehakt. De minderheidsgroep van dat moment werd serieus opgenomen in maatschappij en leefgemeenschap. Het enige wezen op aarde, dat nooit heeft mogen mee emanciperen is het dier. Over de hele wereld zijn dieren voor de wet, gebruiksvoorwerpen. Ze zijn gelijk aan meubilair. Ondanks de inmiddels vele dierenwelzijnsorganisaties, en in diverse landen een politieke partij speciaal voor de rechten van het dier, is het in de geschiedenis nog niet voorgekomen dat dieren dusdanige rechten kregen, dat er een klimaat werd geschapen waarin het dier serieus genomen werd.

In 2017 schreef ik het Handboek Dierenwelzijn_Feiten boven Tafel. Deel drie is volledig gewijd aan het leven van landbouwdieren in de 21e eeuw.

Dit boek gaat over de geschiedenis, ontwikkeling en op handen zijnde bewustwording van deze ongerijmdheid. En over hoe is het zo gekomen dat dieren ondergeschikt zijn gemaakt aan de mens.

De afgelopen twee jaar heb ik dingen moeten lezen en zien over dierenmishandeling die zo gruwelijk zijn dat ik het geloof in mijn eigen soort enigszins ben kwijt geraakt. Maar ook heb ik gemerkt en gelezen welke verontwaardigheden er spelen bij mensen als het gaat om dierenmishandeling en verwaarlozing. Ik hoop met dit boek, en de boeken die nog gaan komen een basis te kunnen leggen voor een stuk bewustwording. Voor de unanieme stelling, dat dieren 1 recht horen te krijgen: niet mishandeld en misbruikt te worden.
Nancy de Heer

 

Handboek Dierenwelzijn

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerst 2023