16 januari Tweede Kamer bezoek

Op 21 april 2021 trad de nieuwe Europese diergezondheidsverordening in werking. De verordening brengt de omvangrijke hoeveelheid Europese wetgeving over diergezondheid samen in één kader. De Wet dieren, die op 1 januari 2013 in werking trad (1 juli 2014 voor dierenwelzijn), moest daarom op een aantal punten worden aangepast. Tijdens de verschillende vergaderingen hierover konden moties en amendementen ingediend worden. Dat laatste deden de leden Wassenberg en Vestering van de Partij voor de Dieren.

WAT IS EEN REDELIJK DOEL?
Het derde amendement-Vestering beoogt dat aan de oorspronkelijke zinssnede, dat het veroorzaken van pijn of letsel bij een dier zonder ‘redelijk doel’ niet is toegestaan, zou worden toegevoegd dat het kunnen houden van dieren in een bepaald houderijsysteem of een bepaalde wijze van huisvesting in ieder geval geen ‘redelijk doel’ meer vormt.

Dit raakt aan de kern van de absolute schizofrenie van de dierhouderij: Het veroorzaken van pijn of letsel bij een dier geldt als dierenmishandeling – net als het op een andere wijze benadelen van het welzijn van een dier – behalve wanneer dit een ‘redelijk doel’ dient. De Partij voor de Dieren tracht dus de Wet dieren iets minder schizofreen te maken door oude kabinetsbeloftes te verankeren in wetgeving en de dieren in de veehouderij eindelijk wettelijke bescherming te bieden tegen structureel, institutioneel dierenleed.

EEN MEERDERHEID IS VOOR ‘CHANGE’
De Tweede Kamer stemde op 11 mei 2021, ondanks het voorspelbare afraden door toenmalig Landbouwminister Schouten, voor de wijzigingen en bepaalde dat de wet per 1 januari 2023 moest worden ingevoerd. De Eerste kamer stemde ook voor.

Bron Animal Rights

Toch wordt er getrokken en gesjord aan de transitie naar Dierwaardig boeren. Allerlei argumenten worden aangehaald om de moties en onderhandelingen over dit onderwerp zo snel mogelijk van tafel te vegen. Op 5 december 2022 heeft Stem voor Dieren het rapport A Life Worth Living overhandigd aan Tjeerd de Groot van D66. Dit rapport, geschreven samen met de Dierencoalitie, geeft duidelijk weer dat het zeer wel mogelijk is om dierwaardig te boeren. We hebben diverse boeren geïnterviewd die op dierwaardige wijze hun dieren houden. Het probleem is dat zij (meest jonge boeren en boerinnen) tegen het vastgeroeste systeem intensief boeren, aan lopen. De maatschappij is alleen ingericht op intensieve veehouderijen. Toch biedt het rapport diverse mogelijkheden voor de minister en de fracties, om anders te gaan denken. Wat belangrijk is, is dat het agrarisch onderwijs uit de stoffige la gehaald moet worden: leer aankomende boeren en boerinnen dat Dierwaardig boeren rendabel is als je het op de juiste wijze doet. Verder pleiten wij voor loketten voor deze boeren waar ze met vragen terecht kunnen.

16 januari bezoeken wij de Tweede Kamer om te praten over het rapport dat de minister inmiddels ook bereikt heeft. Wij hopen de fracties te kunnen overtuigen van de noodzaak tot de start van overgang naar Dierwaardig boeren. Uiteraard willen wij liever een geheel plantaardige wereld, maar dat gaat in stappen. Eerst op naar een beter leven voor de dieren in de veehouderij.

Nancy de Heer

 

Kerst 2023