BIJEEN­KOMST 4 HANDBOEK DIEREN­WELZIJN

“Opzet van het handboek is uit te dragen wat de waarheid is met als doelstelling dat wij mensen ons bewust worden van het leed in de intensieve veehouderij, tijdens dierentransporten en in de slachthuizen. Pas wanneer wij weten hoe het precies zit kunnen we keuzes maken.”

– Nancy de Heer, Handboek Dierenwelzijn, blz. 16 –


Inleiding

Onze vierde bijeenkomst staat in het teken van één van belangrijkste pijlers van onze partij. We gaan in gesprek over dierenrechten, over de uitdagingen en kansen, over wat wij als leden kunnen doen of al doen én over hoe wij omgaan met beelden en berichten over dierenleed en het schenden van dierenrechten.

Wij gaan dit doen aan de hand van een aantal hoofdstukken uit het Handboek Dierenwelzijn, geschreven door Nancy de Heer én het rapport A life worth living. Nancy de Heer komt als gastspreker naar onze bijeenkomst. Je kunt haar zelf vragen stellen over haar boek, over haar stichting Stem voor Dieren (https://www.stemvoordieren.nl/), over haar Groeiend Verzet en over haar werkzaamheden als schrijfster.

Vervolgens worden punten gekoppeld aan onze partij standpunten en gaan we verder met elkaar in gesprek.

Dé leesclubmiddag voor iedereen die van dieren houdt en hen een stem wilt geven! Kom dus ook en neem iemand mee!

Informatie

De derde bijeenkomst vindt plaats op 20 mei 2023 vanaf 13:00 uur tot ongeveer 16:15. Wij vragen je om je uiterlijk vóór maandag 15 mei 2023 definitief aan te melden. Dat kan via de link onderaan dit bericht of door een e-mailbericht te sturen naar: leesclubzh@partijvoordedieren.nl.

WAT WE GAAN LEZEN:

1. Selectie hoofdstukken uit Handboek Dierenwelzijn
Handboek Dierenwelzijn biedt een compleet overzicht van dierenwelzijnsvraagstukken in Nederland. Nancy de Heer neemt ons mee door de geschiedenis van organisaties die opkomen voor dieren en hun rechten, omschrijft belangrijke wetgeving en ze zet de standpunten van politieke partijen uiteen. Ze laat ons zien hoe dieren worden gebruikt en legt de gruwelijkheden van de intensieve landbouw, de slachthuizen en diertransporten bloot. Lees en praat mee tijdens onze vierde leesclubbijeenkomst over het lot van dieren en wat wij kunnen doen om hun stem te laten horen! Nancy de Heer is oprichter van de stichting Stem voor Dieren. Ga voor meer informatie bezoek hun website: https://www.stemvoordieren.nl/.

We gaan de volgende hoofdstukken bespreken:

 • Hoofdstuk 1 en 2 (pagina 13 t/m pagina 17)
 • Hoofdstuk 5, 6 en 7 (pagina 22 t/m pagina 41)
 • Hoofdstuk 11 t/m 22 (pagina 81 t/m 216)

2. Rapport A life worth living

In 2022 heeft een aantal stichtingen, waaronder de Stichting Stem voor Dieren, het rapport ‘A Life Worth Living’ overhandigd aan Tjeerd de Groot (D66) over dierwaardig boeren en over het groeiend verzet van de consument tegen het lijden in de intensieve veehouderij, groeiende groep vegetariërs en veganisten. Download het rapport hier:

Rapportalifeworthliving

Heb je geen tijd om alles te lezen, kies dan of het lezen van het rapport of het lezen van de hoofdstukken uit het boek.


Locatie

Huis van de Buurt Op Eigen Wieken/Rosmolen
Valkenpad 5
2317 AN Leiden


Meld je definitief aan voor de vierde bijeenkomst:

In verband met het huren van een zaal willen wij je vragen om je aan te melden zodat wij weten of je bij deze bijeenkomst aanwezig bent. Wij maken namelijk kosten en als we een te grote zaal huren is dat zonde van ons budget:

Aanmeldformulier bijeenkomst 4 Handboek Dierenwelzijn


Leesopdrachten

1) Noteer tijdens het lezen twee of meer fragmenten die je aanspreken en geef aan waarom deze fragmenten jou aanspreken.

2) Vragen als hulpmiddel:

We hebben een aantal vragen opgesteld waar we tijdens de middag verder op in zullen gaan. Je kunt deze vragen tijdens of na het lezen voorbereiden maar dat is niet noodzakelijk. Je kunt ook één of meerdere vragen selecteren om over na te denken. Je hoeft niet alle tien de vragen te beantwoorden.

 1. Wat vind je van de kenmerken van dierenwelzijn (pagina 25-28). Mis je hier iets in?
 2. Veel mensen hebben huisdieren. Wat vind jij van de hoeveelheid huisdieren? Van het (door)fokken van huisdieren tot aan het naar buiten laten gaan van katten? Zou de overheid hier een leidende rol in moeten spelen? Zo ja, welke? Moet er een apart ‘huisdier wetgeving’ komen? (pagina 22, 81 t/m 85)
 3. Wat vind je van het opleiden van honden als hulp/geleide of signaal hond? (pagina 86)
 4. Hoe denk jij over het inzetten dieren voor vermaak? Welke vormen moeten per direct verboden worden en /of vind jij dat bepaalde vormen wel gedoogd moeten worden. (pagina 93 t/m 98)
 5. Hoe sta jij tegenover de stelling dat plezierjacht mogelijk moet blijven in Nederland en waarom?
 6. Wat vind je van de boetes op dierenmishandeling? Wat is volgens jou een ‘juiste’ manier om mensen te straffen op dierenmishandeling? (pagina 114)
 7. Helaas wordt er nog steeds bont gedragen in Nederland. Hoe kunnen we mensen bewust maken dat dit echt niet meer van deze tijd is? Welke alternatieven zijn er?
 8. Wat zouden manieren kunnen zijn om mensen meer bewust te maken van dierenleed en de gevolgen daarvan (pagina 135, 136, 144)
 9. De BBB is heel groot geworden in Nederland en lijkt voorstander te zijn van intensieve landbouw, doordat terug naar kleinschalige landbouw niet door hen gesteund wordt. Heel veel dierenleed vindt plaats in deze industrie. Hoe zouden we onze boodschap van “daarom ben ik van mening dat er een einde moet komen aan de bio-industrie” over kunnen brengen? Wat staat ons te doen?
 10. In de hoofdstukken 9 Diertransporten en 10 Slachthuizen wordt het dierenleed besproken die hier plaatsvindt. Wat gebeurt er in jou als je deze hoofdstukken leest? (pagina 178 t/m 196)
 11. In hoofdstuk 21 wordt gesproken over bewustwording. Hoe kunnen we het gedrag van mensen veranderen? (pagina 203 t/m 209)?
 12. Visserij heeft invloed op de populatie vissen, op de biodiversiteit en brengt momenteel veel schade toe aan beiden. Er worden grote subsidies aan deze sector verstrekt, zowel in Nederland als Europa. Welke ideeën heb jij om de visstand op een gezond peil te brengen en te houden én de biodiversiteit te versterken? (pagina 201)

“Het wordt tijd dat de overheid eerlijkheid gaat betrachten. Zich verantwoordelijk gaat gedragen, zich bewust gaat worden van het feit dat Nederland zich als democratische land niet langer kan veroorloven dieren op deze wijze te mishandelen en te beschadigen.”

– Nancy de Heer, Handboek Dierenwelzijn, blz. 133 –

 

Bron: https://zuidholland.partijvoordedieren.nl/bijeenkomst-4-handboek-dierenwelzijn

Kerst 2023