DE WET DIEREN VERANDERT

Op de laatste avond voor het zomerreces nam de Tweede Kamer meerdere Partij voor de Dieren-voorstellen aan die het leed van dieren in de veehouderij zullen verminderen. Zo schaarde een meerderheid zich achter moties voor een verbod op diertransporten boven de 30 graden, voor een verbod op pijnlijke drijfmiddelen in slachthuizen en voor een plan van aanpak voor het voorkomen van ziekte en sterfte onder bokjes.

Bokjes zijn vaak zo ziek als ze na hun geboorte bij hun moeders zijn weggehaald en op transport zijn gezet, dat 20% tot wel 66% de jonge slachtleeftijd van 5 à 6 weken al niet  haalt. Bokjes zijn de wegwerpartikelen van de geitenmelkindustrie. Een meerderheid van de Tweede Kamer ziet nu dat de enorm hoge sterfte daar onacceptabel is. Op de laatste avond voor het reces is de motie  van de Partij voor de Dieren aangenomen waarin ze het kabinet oproepen om met een plan van aanpak te komen waarmee ziekte en sterfte onder bokjes wordt voorkomen en waarin het welzijn en de intrinsieke waarde van zowel de geiten als hun bokjes centraal staan.

Transport en slacht

Er werden meerdere voorstellen aangenomen die ernstig dierenleed op transport en in slachthuizen moeten verminderen. De Tweede Kamer wil een verbod op transporten met dieren wanneer het 30 °C of heter is. PvdD-Kamerlid Leonie Vestering: “Hitte zorgt voor ernstig dierenleed en zelfs sterfte op transport. De minister verbood vorig jaar het transport van dieren bij 35 °C, maar die temperatuur is nog steeds véél te hoog. Omdat wagens niet gekoeld worden kan de temperatuur binnen oplopen tot 40 – 45 graden. Dankzij deze aangenomen motie moet de minister nú werk maken van het verlagen van de maximumtemperatuur waarop dieren vervoerd mogen worden. De hete zomer staat alweer klaar, geen tijd te verliezen!”

Daarnaast zijn moties aangenomen om de wachttijd voor het uitladen van dieren bij slachthuizen maximaal 15 minuten te laten duren, en om drijfmiddelen die pijn en stress veroorzaken zoals stroomstootapparatuur in slachthuizen te verbieden.

 

Besloten is dat het systeem, de veehouderij, zich vanaf 2023 gaat aanpassen aan de dieren en niet andersom. Dit zal veel leed binnen de stallen, het transport en de slachterijen gaan voorkomen. Wij volgen de Partij voor de Dieren in hun missie en ondersteunen deze, en houden jullie op de hoogte van de ontwikkelingen.

Kerst 2023