Dieren horen één recht te krijgen: niet mishandeld of misbruikt worden!

Schenken en nalaten

Inleiding
Stichting Stem voor Dieren is een organisatie die geheel van donaties en giften bestaat. Geen enkele medewerker, noch de directeur ontvangt een salaris. Iedereen werkt op vrijwillige basis om zoveel mogelijk te kunnen investeren in de educatie projecten.

Bewustwording
Stichting Stem geeft dieren een stem, zij komt op voor de allerzwaksten in de maatschappij en geeft voorlichting. Bewustwording is het kernwoord binnen de organisatie. Verandering van denken begint bij weten hoe het in elkaar zit daarom vindt zij educatie zo belangrijk.

Draagt u huisdieren en dieren in de vee-industrie een warm hart toe en wilt u net als wij dat er een einde komt aan dierenleed? Dan kunt u overwegen om een geldbedrag of een voorwerp met financiële waarde te schenken of na te laten aan stichting. Stichting Stem voor Dieren komt op voor dieren in nood en voor handhaving van dierenwelzijnsregels. Binnen de stichting ontwikkelt men educatie om kinderen te leren wat dieren nu werkelijk nodig hebben om zich veilig en prettig te voelen. Nog steeds wordt gedacht dat je knaagdieren en konijnen alleen in een hok kunt plaatsen terwijl zij net als wij mensen, gezelschap nodig hebben en ruimte om zich te kunnen bewegen.

Daarnaast is stichting Stem voor Dieren op hoger niveau bezig om uit te zoeken hoe de dieren in de vee-industrie een beter leven kunnen krijgen. Dagelijks lijden dieren in de intensieve veehouderij ernstig voor ons stukje vlees. Intensieve veehouderij

Stem voor Dieren wil dat de Europese dierenwelzijnsregels De Five Freedoms worden nageleefd en bereidt een rechtszaak voor tegen de staat.

Ook probeert de stichting banden aan te gaan met andere dierenwelzijnsorganisaties om met elkaar te zorgen dat er in Nederland een diervriendelijker klimaat komt. Zij krijgt regelmatig meldingen binnen van verwaarloosde dieren of vragen over een  politieke discussie of een bericht over dierenmishandeling zoals de ernstige mishandelingen van varkens in het slachthuis Tielt, het drama voor de duizenden dieren in de Oostvaardersplassen en over gevonden, gewonden en zieke dieren. Stem voor Dieren steekt de handen uit de mouwen om bij te springen waar mogelijk. Onderzoekt elk gemeld incident, komt meteen in actie als er ergens een dier in nood is. Eend, hond, paard, gans of meeuw, elk dier moet geholpen en beschermt worden. Daarbij heeft de stichting een stevig netwerk, en connecties tot in de Tweede Kamer.

Schenking voor bepaalde tijd
Vanaf 1 januari 2014 kunt u een schenking doen zonder een akte op te maken bij de notaris. Deze overeenkomst kunt u hier downloaden. U kunt het bedrag zelf overmaken of Stichting Stem voor Dieren machtigen. U stuurt  de ingevulde overeenkomst per post naar ons adres (zie onderaan). Wij vullen het formulier verder in en sturen u een getekend exemplaar retour. Deze akte geldt voor een termijn van vijf jaar met jaarlijks een vast bedrag.

Schenken en belasting
Uw gift is volledig aftrekbaar. Afhankelijk van inkomen en leeftijd ontvangt u een vastgesteld percentage van het jaarlijkse uitgekeerde bedrag terug van de Belastingdienst. Met de schenkcalculator kunt u berekenen wat het belastingvoordeel is. Omdat een schenking een persoonlijke aangelegenheid is moet dit correct worden afgehandeld. Hiervoor kunt u contact opnemen met Nancy de Heer via  e-mail naar: info@stemvoordieren.nl

Nalatenschap
Bij overlijden laat men vaak een erfenis na. In Nederland zijn de eerste erfgenamen; de partner, kinderen en verre familie. Is dit niet van toepassing, dan gaat de hele erfenis naar de Nederlandse staat. Als u dit wilt voorkomen kunt  u een testament op laten maken. Hierin kan Stichting Stem voor Dieren worden opgenomen. Zo verzekert u zich ervan dat uw geld goed wordt besteed, namelijk  aan acties en campagnes tegen dierenleed.

U kunt ook aangeven naar welke campagne u wilt dat uw nalatenschap besteed wordt. Dit heet oormerken, uw notaris kan u daar alles over vertellen Zo onderzoeken we de mogelijkheid voor een proces tegen de Nederlandse staat. Onze acties worden altijd ondernomen na degelijk onderzoek en veelal na juridisch advies. Voor 2018/2019 hebben wij de volgende plannen op de agenda staan:

  • Educatie pakketten over de werkelijke behoeftes van huisdieren voor kinderen vanaf zes jaar.
  • Handhaving en naleving van de Europese dierenwelzijnsregels De Five Freedoms, er is een onderzoek gaande door advocaat dr. Liesbeth Zegveld samen met studenten van de VU Amsterdam.
  • Een juridische strijd tegen het onverdoofd afbranden van biggenstaartjes. Dit is sinds 1996 Europees verboden en wordt op grote schaal in Nederland (30 miljoen keer) nog toegepast.
  • Verbod op kraamkooien voor varkens, waar de moeders 80 dagen per jaar in vastgeketend liggen,
  • Het verspreiden op middelbare scholen van ons nieuwste dierenwelzijnsboek Handboek Dierenwelzijn –Feiten boven Tafel
  • Lespakket Vlees uit de Kuip voor leerlingen van de middelbare scholen. Kinderen wordt op pedagogisch verantwoorde wijze geleerd waar het stukje vlees vandaan komt dat op hun bord ligt.

Het oormerken van uw gift  kunt u, zoals gezegd, bespreken met uw notaris die u hierin kan begeleiden.

Legaat
Een legaat is een duidelijk omschreven goed of bepaald geldbedrag dat je iemand nalaat. U kunt Stem voor Dieren dus legataris maken, zoals dat genoemd wordt. Het overige deel van de nalatenschap wordt dan verdeeld onder de bijvoorbeeld uw familieleden.

Mede-erfgenaam
U kunt ook kiezen voor de stichting mede-erfgenaam te maken. Dan krijgt Stem voor Dieren een percentage van de erfenis waar u voor kiest.

Enige erfgenaam
Het is ook mogelijk om Stichting Stem voor Dieren als enig erfgenaam te benoemen. De gehele nalatenschap komt dan ten goede aan het werk van Stichting Stem voor Dieren. De erfenis kan in dit geval ook geoormerkt worden voor een bepaalde campagne.

ANBI
Over een nalatenschap betaalt u erfbelasting ofwel successierecht. Ook hierover kan uw notaris u alles vertellen.  Als goed doel betaalt Stichting Stem voor Dieren geen successierecht. De nalatenschap komt dus geheel ten goede aan de dieren. Stichting Stem voor Dieren ontvangt geen financiële steun van de overheid en is dus in haar voortbestaan volledig afhankelijk van donaties, giften en schenkingen. Stichting Stem voor Dieren heeft de ANBI status.

 

Persoonlijk gesprek
Wilt u  vragen stellen over de activiteiten binnen Stem voor Dieren om te onderzoeken of u de stichting in uw testament wilt laten opnemen of anderszins een schenking te doen? Bel of mail ons gerust en vraag een persoonlijk of telefonisch gesprek aan met de directeur en auteur van de dierenwelzijnsboeken, Nancy de Heer.

Zij zal u uitnodigen op ons huiskantoor in Leiden om samen door te spreken wat uw wensen zijn. Indien langskomen niet mogelijk is, komen we graag langs voor een persoonlijk gesprek. Hiervoor kun je mailen met Nancy de Heer: info@stemvoordieren.nl

Voor het opstellen van uw testament of periodieke schenking heeft u de onderstaande gegevens van Stichting Stem voor Dieren nodig:

Nancy de Heer, directeur
Stichting Stem voor Dieren

E-mail: info@stemvoordieren.nl

KVK: 27336926
Bank: NL70 INGB 0003 0710 41

Bestel bij bol.com via deze banner en 10% van de opbrengst gaat naar stichting Stem voor Dieren!